Krstarenje Volgom St.Peterburg-Moskva

KRSTARENJE VOLGOM ST.PETERBURG-MOSKVA
10-20 jun 2018 (dodatni termini)

CENA / SPECIJALNA PONUDA

od 1229€ / od 1129 €

Krstarenje Volgom St.Peterburg-Moskva

Krstarenje deltom Dunava

KRSTARENJE DELTOM DUNAVA
30.jul - 5.avgust 2018/

CENA / SPECIJALNA PONUDA

310€ / 290€

Krstarenje deltom Dunava, najlepšom deltom Evrope i jednom od najlepših delta sveta. Delta Dunava, sa svoja tri rukavca, Kilijom, Sulinom i Sv. Đorđem, i sistemom jezera Razim-Sinoe, zauzima površinu od 5165 km2, od čega 84% pripada Rumuniji. Delta, koja, inače, ima status prirodnog rezervata, predstavlja pravu prirodnu laboratoriju, sa brojnim retkim biljnim i životinjskim vrstama (npr, 275 vrsta ptica).