ZAGREB I LJUBLJANA ADVENT VIKEND-BOŽIĆNI MARKETI Hotel Rebro 3* - 21-22 decenbar 2019/ bus DNEVNA VOŽNJA

CENA: 69€ / SPECIJALNA PONUDA: 55€


preuzmite program putovanja (pdf)

Zagreb i Ljubljana nam i ove godine donose bajkovit božićni ugođaj sa mnogobrojnim sadržajima u srcu grada. Nemojte propustiti zvuke božičnih zvončića, mirise medenjaka , kuvanog vina , kao i pravu praznična atmosfera  koja vas čeka na ulicama ova dva grada

Priča o Zagrebu počela je pre više od 900 godina. Danas je Zagreb grad šarma, sa romantičnim srednjovekovnim gornjim gradom, užurbanim donjim gradom, živopisnim pijacama, trgovima, ugostiteljskim objektima i prelepim zelenim parkovima. Smešten je pod obroncima Medvednice, uz obale reke Save. Ovaj grad će Vam poželeti dobrodošlicu otvorenog srca i svakim korakom po svojim istorijskim ulicama pokazati zašto je grad koji, uprkos svojoj veličini, još uvek nudi oaze za opuštanje i uživanje. Proverite zašto je Zagreb jedan od najposećenijih gradova Srednje Evrope. 

www.adventzagreb.com/

             Plan i program putovanja:

                                                                                                             2 dana / 1 noć/ autobusom
                                                                                                                                      DNEVNA VOŽNJA

Zagreb i Ljubljana nam i ove godine donose bajkovit božićni ugođaj sa mnogobrojnim sadržajima u srcu grada. Nemojte propustiti zvuke božičnih zvončića, mirise medenjaka , kuvanog vina , kao i pravu praznična atmosfera  koja vas čeka na ulicama ova dva grada

Program putovanja:
1. DAN - BEOGRAD-ZAGREB  Sastanak putnika u 06 h. u centru Beograda, kod Kalemegdana. Polazak u 6.30h. Dnevna vožnja sa usputnim zadržavanjima radi odmora i prelaska granice. Dolazak u Zagreb. Razgledanje grada ( eksterijerno)  u pratnji vodiča: Gornji grad – Crkva Svetog Marka, Banski Dvori, Kamenita vrata, Zagrebačka katedrala - Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije, Trg Kapitol, Kula Lotrščak, zagrebačka uspinjača,  Jezuitski trg i fontana “Ribnjak”, Tržnica Dolac; Donji grad - Trg Bana Jelačića, Cvjetni trg… Nakon ragledanja slobodno vreme za individualni boravak na Božićnim marketima. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje. 

2. DAN -  ZAGREB -LjUBLJANA-BEOGRAD 

Doručak. Napuštanje hotela oko 9h. Slobodno vreme u Zagrebu ili fakultativni izlet do Ljubljane. Upoznavanje grada u pratnji vodiča: Prešernov trg, Riblji trg, Tromostovje, Univerzitet, Robova fontana, Zmajev most…Mogućnost individualne posete Ljubljanskom gradu.    Nakon razgledanja slobodmno vreme za uživanje u božičnim marketima. Povratak u Zagreb a potom i u Beograd. Dolazak na mesto polaska oko ponoći.
Kraj programa.

                                 PAKET ARANŽMAN: 1500,00 din + DEVIZNI DEO IZ TABELE

TERMIN PUTOVANJA

PRAZNIK

HOTEL

CENA ARANŽMANA

SPECIJALNA PONUDA* ograničen broj soba

21.12-12.12.2019

ADVENT VIKEND  

Hotel 3*

69€

55€

     Dinarski deo aranžmana iznosi 1500 rsd a DEVIZNI SE UPLAĆUJE PO SREDNJEM KURSU NARODNE BANKE

U CENU JE URAČUNATO:

-prevoz autobusom turističke klase (od 16 - 87 mesta) na navedenoj relaciji / mesta se određuju prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju

•smeštaj u hotelu 3*  (po lokalnoj kategorizaciji) u 1/2 i 1/2+1 sobama na bazi 1 noćenja sa doručkom

•obilaske prema programu

•usluge stručnog vodiča

•troškove ogranizacije putovanja

U CENU NIJE URAČUNATO-FAKULTATIVNI PROGRAM-OBAVEZNA PRIJAVA I UPLATA NA RAČUN AGENCIJE:

-fakultativni izlet u Ljubljanu : (minimum 25 pax za realizaciju)-15€ (deca do 12 god 10€)

-putno zdravstveno osiguranje
-individualne troškove – nepomenute usluge

-boravišnu taksu za hotel od cca 2€ po danu / po osobi, plaća se na licu mesta

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, lokalnih vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

POPUSTI  I DOPLATE:  ZA 1/1 SOBU:  Doplata za sobu 1/1 25€. Doplata za dodatno sedište 40€ .Doplata za izbor sedišta 15€ .* VAŽNA NAPOMENA: Svi autobuski polasci u organizaciji Turističke agencije TRAVEL KLUB  odvijaju se iz centra Beograda, ispred agencije kod Kalemegdana ili sa parkinga ispred SC Milan Gale Muškatirovič (bivši 25 maj). Raspored sedenja u autobusu pravi se na osnovu datuma prijave i ne može se menjati osim uz doplatu za izbor sedišta.

POLASCI IZ DRUGIH MESTA (mora se najaviti prilikom rezervacije aranžmana):

 

GRAD

MESTO POLASKA

CENA POVRATNOG TRANSFERA

SUBOTICA

parking kod radničkog univerziteta

25 EUR

NOVI SAD

parking kod železničke stanice

15 EUR

 

Postoji mogućnost usputnih ulazaka i izlazaka putnika na skoro svim benzinskim pumpama, restoranima i motelima uz autoput Beograd – Zagreb (granica sa Mađarskom)
NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA : dinarski po srednjem kursu Narodne banke na dan uplate, 40% prilikom rezervacije, ostatak isplaćeno 7 dana pred put ,platnim karticama VISA, DINA, MAESTRO, MASTER CARD na rate čekovima,40% avans, poslednja rata 2 meseca posle putovanja, realizacija 10. ili 20. u mesecu 
OPIS SMESTAJNOG OBJEKTA:. Smestaj je u Zagrebu ili okolini . Primer Hotela sa 3* Hotel Tomislavov dom***  smesten je  na Sljemenu. Okruženi stoljetnom šumom, osluškujući cvrkut ptica i huk vjetra ovaj objekat sa jedne strane gleda na prekrasan grad Zagreb dok sa druge strane pogled pada na bajkovito hrvatsko Zagorje. Hotel ima aperitiv bar, restoran, sef. Sobe su u 1/2 (1/2+1 na upit) sa TWC, TV, mini barom, telefonom... https://www.sljeme.hr/hoteli/11 

Tačan naziv hotela biće objavljen na web stranici agencije www.travelklub.rs najkasnije 7 dana pred polazak.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.travelklub.rs.

Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata

Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja

U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.

Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik smeštajnog objekta odabrao i od trenutnog broja korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može da utiče i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi konekcije.

Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta

Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)

OPŠTE NAPOMENE:

Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska

Svaki komad prtljaga mora biti obeleţen  obeleţivaĉima sa upisanim podacima putnika (ime i prezime, broj telefona)

Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta

 

Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

 

Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije

Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)

Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred

Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja

Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi

Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave

Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije

Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).

Molimo Vas da pažljivo proĉitate Opšte uslove putovanja

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 45 PUTNIKA

U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA

AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO DA REALIZUJE PREVOZ UZ KOREKCIJU CENE ILI U SARADNJI SA DRUGOM AGENCIJOM

AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO KOREKCIJE CENA U SLUČAJU PROMENA NA DEVIZNOM TRŽIŠTU

AGENCIJA NE SNOSI ODGOVORNOST ZA EVENTUALNE DRUGAČIJE USMENE INFORMACIJE O PROGRAMU PUTOVANJA

ORGANIZATOR ZADRŽAVA PRAVO PROMENE REDOSLEDA POJEDINIH SADRŽAJA U PROGRAMU

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TA TRAVEL KLUB

POSEBNE NAPOMENE SU SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA

ORGANIZATOR PUTOVANJA BIKE&TRAVEL doo-OGRANAK TRAVEL KLUB
 LICENCA 117/2016
Cenovnik br. 2 od 9.11.2019.

 

Popusti za članove
Popusti za grupe
Sačuvaj uspomene
Ostvari saradnju
Spavaj udobno