DURMITOR-ŽABLJAK ZIMSKI REKREATIVNI KAMP-Hotel Enigma 3* - 8 februar-14 februara 2020/ 6 polupansiona /7 dana

CENA: 279€ / SPECIJALNA PONUDA: 269€ do 15.01.


preuzmite program putovanja (pdf)

 REKREATIVNI KAMP ZA ODRASLE NP DURMITOR 
 Cilj sedmodnevnog kampa je  aktivan odmor i rekreacija , poboljšanje fizičkih sposobnosti,  očuvanje i unapređenje zdravlja. Sedmodnevni program je zasnovan na savremenim metodama vežbanja, učenja i druženja.

  NP DURMITOR-ŽABLJAK

Žabljak je smešten izmedju visokih planinskih vrhova, glečerskih jezera u netaknutoj prirodi durmitorskog kraja. Pored nesvakidašnje raznolikosti i iskonske lepote prirode, posebnim ga čini i činjenica da svojom nadmorskom visinom od 1456m nosi tutulu najvišeg naseljenog mjesta na Balkanu. Ovaj spokojni gradić leži na obodu Nacionalnog parka Durmitor, okružen sa 18 glacijalnih jezera, 5 kanjona, 748 prirodnih izvora, netaknutim šumama sa više od 400 godina starim stablima, ledenim pećinama. Crno jezero je na svega nekoliko minuta vožnje - oko 2km od centra Žabljaka.

   

Hotel Enigma 3* 

 

 

Program putovanja:                              
7 dana / 6 polupansiona / autobusom                                                               DNEVNA VOŽNJA

8 februar  BEOGRAD- ŽABLJAK
Sastanak grupe iz centra Beograda kod Kalemegdana, u 06.30h.Polazak u 7h. Dolazak u hotel u poslepodnevnim satima. Odmor. Večera. Noćenje
9-13. februar , ŽABLJAK
Rekreativni kamp prema dnevnom grupnom ili individualnom programu. Usluga na bazi polupansiona
14. februar , ŽABLJAK-BEOGRAD
Doručak. Polazak za Beograd. Dolazak na mesto polaska u večernjim satima.

Kraj usluge.

                          PAKET ARANŽMAN: 1500,00 din + DEVIZNI DEO IZ TABELE

TERMIN PUTOVANJA

HOTEL

CENA ARANŽMANA

SPECIJALNA PONUDA* ograničen broj soba

   24.02-01.03.2020

HOTEL ENIGMA*

279€

269€

     Dinarski deo aranžmana iznosi 1500 rsd a DEVIZNI SE UPLAĆUJE PO SREDNJEM KURSU NARODNE BANKE

U CENU JE URAČUNATO:
- prevoz udobnim turističkim autobusom od 18-57 mesta (klima, radio, dvd) 
-6 noćenja sa polu pansionom (dorucak-vecera) u hotelu Enigma 3*
-smeštaj  u sobama 1/2, ili 1/3

-Sportsko-rekreativni program : svakodnevno vežbanje , organizovane šetnje (tracking – više pravaca različitih dužina, sportska i edukativna nadmetanja , zabavni program 

-Usluge turističkog pratioca /rekreatora
-troškove organizacije i realizacije putovanja

CENA ARANŽMANA NE UKLJUČUJE:

- boravišnu taksu koja se plaća u hotelu, na licu mesta (oko 1,3 eur po osobi/ dnevno, deca do 12 ne plaćaju)
- putno zdravstveno osiguranje/skijaško osiguranje
- ski opremu, ski pass
- sve dodatne usluge koje nisu navedene u cenovniku
- fakultaitvi program koji organizuje ino partner-Zip line, jahanje..i sl.
POPUSTI  I DOPLATE: UMANJENJE ZA SOPSTVENI PREVOZ 50€ . Deca ostvaruju popuste u pratnji dve odrasle osobe. Kućni ljubimci su dozboljeni  ZA 1/1 SOBU:  Doplata za sobu 1/1 na upit . Doplata za dodatno sedište 50€ .Doplata za izbor sedišta 15€ .

* VAŽNA NAPOMENA: Svi autobuski polasci u organizaciji Turističke agencije TRAVEL KLUB  odvijaju se iz centra Beograda, ispred agencije kod Kalemegdana ili sa parkinga ispred SC Milan Gale Muškatirovič (bivši 25 maj). Raspored sedenja u autobusu pravi se na osnovu datuma prijave i ne može se menjati osim uz doplatu za izbor sedišta. POLASCI IZ DRUGIH MESTA (mora se najaviti prilikom rezervacije aranžmana):

GRAD

MESTO POLASKA

CENA POVRATNOG TRANSFERA

SUBOTICA

parking kod radničkog univerziteta

25 EUR

NOVI SAD

parking kod železničke stanice

15 EUR

POLASCI IZ DRUGIH MESTA (mora se najaviti prilikom rezervacije aranžmana): postoji mogućnost usputnih ulazaka i izlazaka putnika na skoro svim benzinskim pumpama, restoranima i motelima uz autoput Beograd –Žabljak
NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA : dinarski po srednjem kursu Narodne banke na dan uplate, 40% prilikom rezervacije, ostatak isplaćeno 7 dana pred put ,platnim karticama VISA, DINA, MAESTRO, MASTER CARD na rate čekovima,40% avans, poslednja rata 2 meseca posle putovanja, realizacija 10. ili 20. u mesecu 
OPIS SMESTAJNOG OBJEKTA:. Hotel Enigma 3*je smešten u srcu Nacionalnog parka Durmitor, na 1,2 km od centra Žabljaka. U ponudi ima smeštajne jedinice sa satelitskom televizijom, besplatnim bežičnim internetom i besplatnim parkingom. U restoranu hotela Enigma služi se širok izbor jela crnogorske i internacionalne kuhinje. Usluga prevoza hotelskim autobusom do skijaških staza na raspolaganju je tokom zimske sezone. 

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata. Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik smeštajnog objekta odabrao i od trenutnog broja korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može da utiče i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi konekcije. Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta. Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, , mini-bar, TV, klima uređaj...

OPŠTE NAPOMENE: Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...). Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred. Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja

Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi

Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave

Molimo Vas da pažljivo proĉitate Opšte uslove putovanja

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 45 PUTNIKA

U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA

AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO DA REALIZUJE PREVOZ UZ KOREKCIJU CENE ILI U SARADNJI SA DRUGOM AGENCIJOM

AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO KOREKCIJE CENA U SLUČAJU PROMENA NA DEVIZNOM TRŽIŠTU

AGENCIJA NE SNOSI ODGOVORNOST ZA EVENTUALNE DRUGAČIJE USMENE INFORMACIJE O PROGRAMU PUTOVANJA

ORGANIZATOR ZADRŽAVA PRAVO PROMENE REDOSLEDA POJEDINIH SADRŽAJA U PROGRAMU

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TA TRAVEL KLUB

POSEBNE NAPOMENE SU SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA

ORGANIZATOR PUTOVANJA BIKE&TRAVEL doo-OGRANAK TRAVEL KLUB
 LICENCA 117/2016
Cenovnik br. 2 od 9.11.2019.

 

Popusti za članove
Popusti za grupe
Sačuvaj uspomene
Ostvari saradnju
Spavaj udobno