OHRID -SKOPLJE-SV NAUM DOČEK NOVE GODINE 2021 Hotel Garden 4* - 30 decembar 2020-02 januar 2021 / 4 DANA / 3NOCI / bus/DNEVNA VOŽNJA

CENA: 119€ / SPECIJALNA PONUDA: 109€ do 15.11.

UPIT / REZERVACIJA


preuzmite program putovanja (pdf)

Kristalno bistre vode Ohridskog jezera i kvalitetni smeštaj čine ovaj grad magnetom za turiste tokom leta, ali i tokom novogodišnjih praznika. Tada se mali Ohrid, sa svojim kaldrmama i slikovitim crkvama, pretvara u živahno mesto prepuno zabave. Grad u kome se prožimaju prošlost i sadašnjost. Uživajte u njemu na prelasku u 2020. godinu.

  Program putovanja:

:                                                                4 dana / 3 noći/ autobusom
                                                                                                      DNEVNA VOŽNJA

30.12.2020 BEOGRAD  – SKOPLJE – OHRID
Polazak iz centra Beograda u 06:00h. Kraća usputna zadržavanja radi odmora grupe i regulisanja graničnih formalnosti. Dolazak u Skoplje u prepodnevnim časovima. Panoramsko razgledanje grada – Skopska tvrđava – kale, crkva Sv.Spasa, Mustafapašina džamija. Nastavak puta ka Ohridu. Dolazak u Ohrid u večernjim časovima. Smeštaj Noćenje.
31.12.2020 OHRID-SV NAUM -DOČEK NOVE GODINE Doručak. Panoramski obilazak starog i istorijskog dela grada Ohrida poznatog po vizantijskim spomenicima i sakralnim objektima sa vodičem: Arheološki muzej, crkva Sv. Sofija iz XI veka, crkva Sv. Bogorodica Perivlepte (Sv. Kliment), izgrađena 1295. god. na vrhu starog grada, Rimski teatar. Obilazak crkve Sv. Jovana Bogoslova Kanea, jedne od najstarijih crkava u Ohridu. Obilazak stare čaršije i šoping u autentičnim ohridskim dućanima poznatim po izuzetnim filigranskim rukotvorinama i nadaleko čuvenim ohridskim biserima. Fakultativni popodnevni izlet za Sv.Naum, manastir iz X veka.  Povratak u smeštaj.Uveče. Individualni  DOČEK NOVE GODINE  ili  fakultativno uz svečanu novogodišnju večeru u ponuđenom hotelu . Noćenje.  
01.01.2021 OHRID -STRUGA - VEVČANI 

Doručak. Slobodan dan ili fakultativni izlet Struga- Vevčani  Struga, nekada drevno naselje sa tragovima života iz perioda neolita a danas poznato turističko i kulturno-istorijsko naselje. Nastavak putovanja do Vevčana, autentičnog, živopisnog sela sa drevnom arhitekturom i čuvenim izvorima okruženog netaknutom prirodom obronaka Jablanice. Povratak u Ohrid. Slobodno veče za individualnu REPRIZU NOVOGODIŠNjE VEČERI . Noćenje
02.01.2020 OHRID-BEOGRAD
Doručak . Polazak ka Srbiji.  Dolazak u Beograd u večernjim časovima  (u zavisnosti od čekanja na graničnom prelazu).
Kraj aranžmana.

TERMIN PUTOVANJA

HOTEL

CENA ARANŽMANA

SPECIJALNA CENA*

(ograničen broj soba)

30.12.2020-02.01.2021

HOTEL GARDEN  

                     119€

                 109€

                                                  UPLAĆUJE SE PO SREDNJEM KURSU NARODNE BANKE

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
-
Prevoz autobusom od 18 do 80 mesta na relacijama navedenim u programu  (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom).
-
Smeštaj u Ohridu u hoteu Garden 3/4*  na bazi 3 noćenja sa doručkom u u 1/2  sobama ili 1/3.
-Obilaske i turistička razgledanja prema programu.
-
Usluge licenciranog vodiča/pratioca grupe. Troškove organizacije putovanja
CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA: individualne troškove putnika. Putno zdravstveno osiguranje, boravisnu taksu 1,55€ po danu i fakultativne izlete (obavezna rezervacija u agenciji prilikom prijave): OBAVEZNA PRIJAVA I UPLATA  NA RAČUN  AGENCIJE:
-
Sv. Naum -15€, Struga i Vevcani 15€ .
- DOČEK NOVE GODINE U RESTORANU ( neogarničena konzumacija hrane , muzika uživo i piće dobrodošlice) 40€.

NAPOMENA U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije... Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa - cena je podložna promeni. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Izvršilac usluga na odredištu je inopartner.

POPUSTI  I DOPLATE:  ZA 1/1 SOBU:  Doplata za sobu 1/1 60€. Doplata za dodatno sedište 60€ .Doplata za izbor sedišta 15€.  Doplata za veceru 10€
VAŽNA NAPOMENA:
Svi autobuski polasci u organizaciji Turističke agencije TRAVEL KLUB  odvijaju se iz centra Beograda, Raspored sedenja u autobusu pravi se na osnovu datuma prijave i ne može se menjati osim uz doplatu za izbor sedišta.  POLASCI IZ DRUGIH MESTA (mora se najaviti prilikom rezervacije aranžmana): postoji mogućnost usputnih ulazaka i izlazaka putnika na skoro svim benzinskim pumpama, restoranima i motelima uz autoput Beograd – Niš –Leskovac

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA : dinarski po srenjem kursu narodne banke , 40% prilikom rezervacije, ostatak isplaćeno 7 dana pred put ,platnim karticama VISA, DINA, MAESTRO, MASTER CARD na rate čekovima,40% avans, poslednja rata 2 meseca posle putovanja, realizacija 10. ili 20. u mesecu 
OPIS SMESTAJNOG OBJEKTA: Hotel Garden 3*je smešten na samo 100 metara od plaže Kuba Libre na Ohridskom jezeru. Nudi à-la-carte restoran, besplatan bežični internet u celom objektu i klimatizovane sobe sa balkonom. Svaka soba  sadrži flat-screen TV sa kablovskim kanalima i mini-bar. Sve smeštajne jedinice imaju sopstveno kupatilo. http://www.hotelgarden.com.mk/

Tačan naziv hotela biće objavljen na web stranici agencije : www.travelklub.rs najkasnije 7 dana pre puta    
     
 

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.travelklub.rs.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
 • Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
 • U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.
 • Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik smeštajnog objekta odabrao i od trenutnog broja korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može da utiče i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi konekcije.
 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)

OPŠTE NAPOMENE:

 • Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
 • Svaki komad prtljaga mora biti obeleţen  obeleţivaĉima sa upisanim podacima putnika (ime i prezime, broj telefona)
 • Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
 • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave


 

Molimo Vas da pažljivo proĉitate Opšte uslove putovanja

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 15 PUTNIKA

U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA

AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO DA REALIZUJE PUTOVANJE UZ KOREKCIJU CENE

AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO KOREKCIJE CENA U SLUČAJU PROMENA NA DEVIZNOM TRŽIŠTU

AGENCIJA NE SNOSI ODGOVORNOST ZA EVENTUALNE DRUGAČIJE USMENE INFORMACIJE O PROGRAMU PUTOVANJA

ORGANIZATOR ZADRŽAVA PRAVO PROMENE REDOSLEDA POJEDINIH SADRŽAJA U PROGRAMU

 UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TA TRAVEL KLUB

POSEBNE NAPOMENE SU SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA

ORGANIZATOR PUTOVANJA BIKE&TRAVEL doo-OGRANAK TRAVEL KLUB
 LICENCA 248/2020
Cenovnik br. 1 od 20.9.2020.

 

Popusti za članove
Popusti za grupe
Sačuvaj uspomene
Ostvari saradnju
Spavaj udobno