SKIJANJE NA PEŠTERU 2021-UVAC-SKI CENTAR ŽARI -SRETENJE 2021 - 13-16 februar 2021 2021 /4 dana/3 POLUPANSIONA+PREVOZ +SKI PASS (500km)

CENA: 14000 din / SPECIJALNA PONUDA: 12990 din LAST MINUTE !!!

UPIT / REZERVACIJA


preuzmite program putovanja (pdf)

Ski-centar “Žari” udaljen svega 6 km od centra Sjenice, predstavlja idealno mesto za rekreaciju na snegu. Jedan deo ski-centra “Žari” predstavlja staza za nordijske discipline u ukupnoj dužini od 5,5 km staza i kompletno opremljeno strelište za Biatlon. Ovo je jedina takva staza u regionu i nosi titulu Nacionalnog biatlon centra “Žari” i na njemu se održavaju najznačajnija nacionalna i regionalna takmičenja. 2,5 km staze je pokriveno asfaltnom podlogom, pa se sezona nordijskog trčanja nikada ne zaustavlja

       

PROGRAM PUTOVANJA:                                          SRBIJA 

                                                           4 DANA / 3 POLUPANSIONA+ PREVOZ AUTOBUSOM (550 km) +SKI PASS 

 

1. DAN  SUBOTA 13.2.2021
Polazak iz Beograda u ranim jutranjim časovima (06:30, za tačno mesto polaska kontaktirajte Travel Klub 2 dana pred polazak). Vožnja preko Čačka do Sjenice. Dolazak u Sjenicu i odlazak na pešačku turu Zimski Pešter 13-17h. Nakon pešačenja odlazak u smeštaj i raspored po sobama. Večera i slobodno vreme za individualne aktivnosti i odmor. Noćenje.


2. DAN NEDELJA 14.2.2021 ( DAN ZALJUBLJENIH)
Nakon doručka u smeštaju, transfer do ski centra Žari. Celodnevno skijanje uz Dj-a na snegu  i prateći program.  Povratak u Sjenicu nakon završetka rada skijališta (oko 16:30). Slobodno vreme, večera. Noćenje.

3. DAN PONEDELJAK 15.02.2021
Nakon doručka u smeštaju, transfer do ski centra Žari. Celodnevno skijanje. Povratak u Sjenicu nakon završetka rada skijališta (oko 16:30). Slobodno vreme, večera. Noćenje.


4. DAN UTORAK 16.02.2021
Nakon doručka u smeštaju, transfer do ski centra Žari, skijanje do 15h  ili fakultativni izlet na UVAC , pešacka tura do vrha Molitva uz degustaciju .  Transfer do Sjenice 15:30h, pakovanje stvari i polazak za Beograd. Dolazak u Beograd u kasnim večernjim satima. Kraj programa.
CENA  UKLJUČUJE: 
•    Prevoz na relaciji Beograd-Sjenica-Beograd
•    Transfer do ski centra Žari i nazad do Sjenice u  nedelju , ponedeljak i utorak.
•    3 noćenja sa uslugom polupansiona u vili Vanilla (doručak, večera)
•    2-dnevni ski pas
•    DJ na snegu za DAN ZALJUBLJENIH

•    Zimski Pešter pešačka tura
•    Ulaznica za rezervat prirode Peštetrsko polje
•    Organizacija programa i pratilac programa

CENA IZLETA NE UKLJUČUJE:

- SKI PASS: POSLEDNJEG DANA:
POLUDNEVNI  300 din
CELODNEVNI 500 din

- IZLET NA UVAC: PEŠAČKA TURA DO  VRHA MOLITVA SA DEGUSTACIJOM :  800 din
SKI OPREMA KOMPLET RENTA ( kaciga, skije, stapovi, pancerice) 750 din/ danu .
-troškovi koji nisu navedeni u program

SKI ŠKOLA:  750 din / 2h ( PRIJAVA U TRAVEL KLUBU)

POPUSTI  I DOPLATE:  ZA 1/1 SOBU:  Doplata za sobu 1/1  na upit.   Doplata za dodatno sedište 2000 rsd. .Doplata za izbor sedišta 1000 rsd. Raspored sedenja u autobusu pravi se na osnovu datuma prijave i ne može se menjati osim uz doplatu za izbor sedišta.
NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA : 40% prilikom rezervacije, ostatak isplaćeno 7 dana pred put  ,  na rate čekovima građana -poslednja rata 2 meseca posle putovanja, realizacija 10. ili 20. u mesecu.
OPIS SMESTAJNOG OBJEKTA: Apartmani Vanilla zvanično su zvanično počeli sa radom u martu 2016. godine. Međutim, priča o ovom ugostiteljskom objektu ima dugu istoriju. Ponuda ovog objekta je veoma široka, jer je zadovoljstvo gostiju uvek na prvom mestu. U ponudi je 59 kreveta, raspoređenih u 21 moderno opremljenu sobu. Sobe su dvokrevetne, trokrevetne i četvorokrevetne. U prizemlju objekta nalazi se restoran domaće kuhinje, a ponudom jela i pića ćete sigurno biti zadovoljni.
 

OPŠTE NAPOMENE

 • Organizator izleta /putovanja je Travel Klub
 • Za sve informacije date usmenim putem Travel Klub ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom  i uslovima plaćanja.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • Prevoz i transferi obavljaju se standardnim prevoznim sredstvima, prema propisima i kriterijumima koji važe u zemlji u kojoj je registrovan prevoznik koga angažuje Organizator, i primenjuju se propisi, principi i pravila određenih od strane prevoznika (npr. prevoz u bilo kom prevoznom sredstvu ne podrazumeva numerisana sedišta, niti uključen obrok i piće tokom putovanja, itd.). Putnik ima obavezu da prihvati svako ponuđeno mesto u prevoznom sredstvu,
 • Organizator ima pravo da za prevoz angažuje sve tipove turističkih autobusa koji ispunjavaju uslove predviđene propisima  (mini bus, autobus ili double decker), kao i druga prevozna sredstva, ako to okolnosti uslovljavaju, 
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mestima, i ne smeju ih napuštati na mestima koja nisu predviđena za pauze (granice, ček point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom Travel Kluba, sam snosi sve eventualne troškove i posledice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika Travel Kluba na izletu, u suprotnom predstavnik Travel Kluba ima pravo da putnika isključi sa izleta.
 • U autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Travel Klub određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave na putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, Travel Klub nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom , kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
 • Putnici koji ne izmire dugovanja i ne uplate izlet do krajnjeg roka naznačenog u planu i programu i koji ne obaveste Travel Klub na bilo koji pismeni način u roku od 24 sata od datuma isteka roka placanja, biće tretirani kao da su odustali od izleta
 • U okviru razgledanja gradova navedenih u programu , nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to predviđeno i istaknuto programom putovanja.
 • Obilazak gradova u okviru programa izleta je moguće realizovati pešaka, privatnim prevozom, gradskim prevozom ili bilo kojim drugim sredstvom
 • Putnicima kojima imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučuje se da unapred provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom
 • Putnici su dužni da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja izleta/putovanja.  Ostavljanje vrednih stvari u prevoznim sredstvima i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni organizator , niti prevoznik,  niti hotel ne odgovara za iste! U slučaju kradje (gubitka ličnih stvari), putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator ne može odgovarati, niti se organizatoru  pišu prigovori i žalbe vezani za kradje i nepredviđene okolnosti
 • Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati punoletnog pratioca i overenu saglasnost oba roditelja pri prelasku granice.  Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena kod notara.
 • Bezbednost lica i putnika, kao i zdravstveno stanje u kom se putnik nalazi je potpuno lična i stvar je lične odgovornosti. Svi putnici moraju biti svesni zdravstvene i bezbednosne situacije zemalja u koje putuju

PRAVILA PONAŠANJA

 • Svi putnici su dužni da se pridržavaju uputstva vodiča i da poštuju odluke odgovornih lica. Svako ko se ogluši o savet i upozorenje može biti isključen sa putovanja i svu odgovornost i troškove nastale tim postupkom preuzima na sebe.
 • Putovanje u grupama nije isto što i individualni obilazak i putnici moraju da budu svesni vremenskih prilika, prostora za obilazak, lokaliteta i potreba drugih članova grupe kao i vremenskog okvira potrebnog za obilazak.
 • Vremenske prilike ne mogu da budu opravdan razlog za otkaz aranžmana. Mi ne idemo u prirodu da bi se sunčali već da bi doživeli novo iskustvo dok na planine se penjemo da bi se popeli i osvijili vrhove, ne da bi se sunčali i slikali. Slikanje na neobeleženim stazama koje su opasne i nebezbedne, na liticama, vidikovcima i nepristupačnim delovima je strogo zabranjeno.
 • Planinarenja i obilasci planinskih vrhova i vidikovaca su opasan sport (hobi) i svaki putnik ih obilazi na spostvenu odgovornost. Putnici sami treba da procene da li su sposobni da se penju i da li imaju kondicije za odredjeni program. O svom zdravstvenom stanju treba pre puta da se posavetuju sa svojim lekarom.
 • Ekstremni sportovi poput rafting, kanjoninga itd se ne zovu slučajno ekstremni sportovi. Molimo Vas da to imate u vidu prilikom prijave za ovakve ili slične programe i da se pridržavate uputstva.
 • Sve smeće i otpaci moraju da se ponesu sa sobom nazad i bace u kante za smeće. Prilikom naših obilazaka nećemo remetiti biljni i životinjski svet, niti prljati prirodu, poštovaćemo i uvažavati lokalno stanovništvo.
 • Prilikom obilazaka manastira i crkava morate biti pristojno odeveni.
 • Bilo kakva vrsta diskriminacije, politike i obeležja kao i ispoljavanje netrpeljivosti i mržnje po bilo kom osnovu je najstožije zabranjeno i takvi putnici će biti isključeni sa putovanja bez prava na prigovor i žalbu.     
 • Za pomoć na skijaškoj stazi, ili u bilo kojoj situaciji vezanoj za kretanje, boravak i opasnosti u planini, obratite se spasiocima Gorske službe spasavanja Srbije: +381 62 464646

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 20 PUTNIKA
U SLUCAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ZA REALIZACIJU  IZLET CE BITI OTKAZAN ILI POMEREN

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE PRAVILNIK I OPŠTI USLI PUTOVANJA  TRAVEL KLUBA
ORGANIZATOR PUTOVANJA TRAVEL KLUB 

Popusti za članove
Popusti za grupe
Sačuvaj uspomene
Ostvari saradnju
Spavaj udobno