OBAVEŠTENJE O RADNOM VREMENU-COVID 19 - OBAVEZNO ZAKAZIVANJE TERMINA

CENA: / / SPECIJALNA PONUDA: 065 8089 351

UPIT / REZERVACIJA

BUDIMO ODGOVORNI…

U obavezi smo da se pridržavamo sledećih opštih mera pevencije:

– Zaposleni i korisnici moraju biti bez simptoma koji ukazuju na COVID-19
– Nošenje zaštitne maske je obavezno  i to tako da maska prekriva nos, usta i bradu
– Održavanje međusobne fizičke udaljenosti od najmanje 2m, osim ako su u pitanju članovi  porodice 
– Maksimalan broj osoba  u prostorijama Travel Kluba  je 5
– Korišćenje toaleta je dozvoljeno uz obaveznu primenu mera prevencije . 

Mere prevencije na putovanju i u avio/bus prevozu 

– Putnik je dužan da ukoliko ima neki od simptoma COVID-19 obavesti blagovremeno Travel klub o tome
– Ukoliko putnik ima neki od simptoma COVID-19 neće moći da putuje
– Nošenje zaštitne maske u prevozu je obavezno tako da prekriva nos, usta i bradu. Putnicima koji nemaju svoju masku Travel Klub može uskratiti putovanje.
– Na lokalitetima je obavezno nošenje zaštitnih maski i držanje odstojanja
– Ukoliko je neophodno, putnici će se podeliti u nekoliko manjih grupa za obilazak lokaliteta na kome nije moguće održavati propisanu distancu
– Ukoliko se kod putnika tokom putovanja pojave simptomi bolesti treba ga izdvojiti na posebno sedište koje je na rastojanju od najmanje dva metra od ostalih i obezbediti transport do najbliže zdravstvene ustanove

Travel Klub će pratiti uputstva i preporuke nadležnih organa  i u skladu sa time prilagođavati svoj rad. 

 

Popusti za članove
Popusti za grupe
Sačuvaj uspomene
Ostvari saradnju
Spavaj udobno