LETO NA TARI 2021 Hotel Zepter Drina 4* (Mogućnost korišćenja VAUČERA i plaćanja na RATE-MALE GRUPE) - 22-27 jun, 3-8 avgust 2021 /6 dana/ 5 POLUPANSIONA +PREVOZ+ IZLETI+VODIČ

CENA: 34 650 din / SPECIJALNA PONUDA: -10% do 31.03.

UPIT / REZERVACIJA


preuzmite program putovanja (pdf)

"Ja ovako zamišljam raj" izjavio je dr Etkin Klark, direktor Evropske fondacije za zaštitu prirode i nacionalnih parkova, prilikom obilaska Nacionalnog parka Tara. netaboravno leto na Tari .


Cilj programa je boravak na planini, u prirodi , aktivan i ispinjen odmor, daleko od gradske vreline.  

 

 

Program putovanja:     + +  6 dana / 5 noći/ + IZLETI  /autobusom
                                                                                                                                      DNEVNA VOŽNJA

1. dan BEOGRAD – BAJNA BAŠTA  Vožnja do Bajine Bašte uz usputnu pauzu za odmor. Po dolasku u Bajinu Baštu smeštaj u hotel Zepter Drina 4*, koktel dobrodošlice .Slobodno vreme za razgledanje Bajine Bašte, večera i noćenje.

 2. dan MANASTIR RAČA – KALUĐERSKE BARE – TARABIĆI
Posle doručka odlazak do manastira Rača. Poseta manastiru i polazak prema planini Tari. Odlazak na Kaludjerske Bare i šetnja od “manastirskih stanova” do Borovog Brda u dužini 2,5 km u jednom pravcu. Povratak do “stanova” i ergele konja, kratka pauza i odlazak autobusom do zaseoka Tarabići, poseta spomen domu proroka, povratak na Kaludjerske Bare, slobodno vreme za individualne aktivnosti u centru Kaludjerskih Bara (nedaleko od hotela Omorike, restorana Javor i Jeremičak). Povratak u hotel oko 16h, slobodno vreme, večera, noćenje .

3. dan DRVENGRAD – ŠARGANSKA OSMICA – ZLATIBOR Posle doručka polazak prema Mokroj Gori. Obilazak Drvengrada Emira Kusturice, a nakon toga u 10:30 vožnja Šarganskom osmicom, najinteresantnijom muzejskom železnicom u ovom delu sveta. Ukupno 2:20 sata vožnje starom železnicom sa 5 pauza na najinteresantijim tačkama pruge. Nakon toga sledi put autobusom do Zlatibora. Šetnja po centru i slobodno vreme za ručak I individualne aktivnosti. Povratak u u hotel oko 18h, slobodno vreme, večera, noćenje.

4. dan JEZERO ZAOVINE – MITROVAC – REKA GODINA 
Posle doručka, polazak prema jezeru Zaovine na planini Tari. Putovanje od nekih 1:15 sati do jezera. Po dolasku na branu, obilazak mesta gde je Josif Pančić pronašao Pančićevu omoriku, a zatim odlazak do Mitrovca, pauza za individualne aktivnosti: posetu info centru Nacionalnog Parka Tara, šetnja do Tepih livade, osveženje u obližnjem restoranu…povratak prema Bajinoj Bašti uz pauzu na vidikovcu “Kozja stena” I reci “Godini” u Perućcu. Očekivani dolazak u hotel izmedju 15 i 16 časova, slobodno vreme, večera, noćenje.
5. dan KRSTARENJE KANJONOM REKE DRINE – VIŠEGRAD Posle doručka, polazak prema Perućcu. Dolazak u Perućac do 08:30, provera dokumenata i ukrcavanje na brod „Grizlly“ i u 9:00 početak plovidbe u dužini od 52 km, od Perućca do Višegrada. Očekivano vreme dolaska u Višegrad je 12:30. Po dolasku u Višegrad sledi obilazak Andrićgrada i na Drini ćuprije, pa slobodno vreme u samom mestu za ručak i individualne aktivnosti. Povratak nazad je u 15:00 časova. Dolazak u Perućac je u 18:30. Povratak u hotel, večera, noćenje.

6. dan BAJINA BAŠTA – BB KLEKA Odjava iz hotela. Odlazak do „vesele fabrike“ - BB Klekovače  najstarijoj postojećoj srpskoj destileriji, čuvenoj upravo po klekovači (šljivovici sa dodatkom lekovitih bobica kleke), autentičnoj i tradicionalnoj rakiji Bajine Bašte i planine Tare, koja se u tom kraju proizvodi vekovima.  Kratko upoznavanje sa proizvodnjom rakije i degustacija nekoliko vrsta rakija. Slobodno vreme do polaska  za Beograd. Dolazak na mesto polaska u večernjim satima,
Kraj programa

NAPOMENA ZA ZIMSKI TERMIN : UKOLIKO IZLET KRSTARENJE DRINOM  DO VIŠEGRADA I VOŽNJA ŠARGANSKOM OSMICOM NE BUDU MOGLE DA SE REALIZUJU U ZIMSKOM PERIODU BIĆE ZAMENJENI DRUGIM AKTIVNOSTIMA

TERMIN PUTOVANJA

HOTEL

CENA 

SPECIJALNA PONUDA

VAUČER

LETO
22-27 jun 2021
03-08 avgust 2021

Zepter Drina 4* 

34650  din

-15% do 31.12.2020

Uz koriščenja vaučera cena se dodatno umanjuje za-5000din

 

 

 

 

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
– prevoz autobusom ili mini busom turističke klase,
– 5 noći u Hotelu Zepter Drina 4* na bazi polupansiona (D+V, švedski sto) u 1/2 i 1/3 standard sobama
– svi izleti i obilasci navedeni u programu
– sve ulaznice i karte za obilaske navedene u programu. Organizator putovanja zadržava pravo promene rasporeda izleta po danima.
– usluge turističkog vodiča/pratioca grupe tokom trajanja putovanja - troškovi organizacije putovanja
CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA–OBAVEZNA PRIJAVA I UPLATA U KLUBU:  
-Individualne troškove putnika -Boravišnu taksu i osiguranje 130 rsd po danu
POPUSTI  I DOPLATE:  ZA 1/1 SOBU:  Doplata za sobu 1/1  1360  rsd/ po danu.   Doplata za dodatno sedište 2000 rsd. .Doplata za izbor sedišta 1000 rsd. Raspored sedenja u autobusu pravi se na osnovu datuma prijave i ne može se menjati osim uz doplatu za izbor sedišta.
NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA : 40% prilikom rezervacije, ostatak isplaćeno 7 dana pred put , na rate čekovima građana -poslednja rata 2 meseca posle putovanja, realizacija 10. ili 20. u mesecu.
OPIS SMESTAJNOG OBJEKTA: Luksuzni i moderan hotel Zepter Drina, 4* smešten je u samom centru Bajine Bašte, u pešačkoj zoni. Raspolaže sa 73 moderno opremljene smeštajne jedinice. Svaka soba poseduje sopstveno kupatilo, mini bar, TV, wifi konekciju. Hotel poseduje restoran od 120 mesta, bar, kao i restoran sa natkrivenom terasom.
Smestaj može biti i u VILI DRINA 4* 

  

OPŠTE NAPOMENE

 • Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati . Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
 • Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana povratka u zemlju.
 • Organizator  zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu usled vanrednih okolnosti i stvari koje Travel Klub ne može predvideti, u vreme zaključenja ugovora.
 • Organizator  nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem Travel Klub ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom  i uslovima plaćanja.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • Prevoz i transferi obavljaju se standardnim prevoznim sredstvima, prema propisima i kriterijumima koji važe u zemlji u kojoj je registrovan prevoznik koga angažuje Organizator, i primenjuju se propisi, principi i pravila određenih od strane prevoznika (npr. prevoz u bilo kom prevoznom sredstvu ne podrazumeva numerisana sedišta, niti uključen obrok i piće tokom putovanja, itd.). Putnik ima obavezu da prihvati svako ponuđeno mesto u prevoznom sredstvu,
 • Organizator ima pravo da za prevoz angažuje sve tipove turističkih autobusa koji ispunjavaju uslove predviđene propisima  (mini bus, autobus ili double decker), kao i druga prevozna sredstva, ako to okolnosti uslovljavaju, 
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mestima, i ne smeju ih napuštati na mestima koja nisu predviđena za pauze (granice, ček point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom Travel Kluba, sam snosi sve eventualne troškove i posledice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika Travel Kluba na izletu, u suprotnom predstavnik Travel Kluba ima pravo da putnika isključi sa izleta.
 • U autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Travel Klub određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave na putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, Travel Klub nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom , kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
 • Putnici koji ne izmire dugovanja i ne uplate izlet do krajnjeg roka naznačenog u planu i programu i koji ne obaveste Travel Klub na bilo koji pismeni način u roku od 24 sata od datuma isteka roka placanja, biće tretirani kao da su odustali od izleta
 • U okviru razgledanja gradova navedenih u programu , nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to predviđeno i istaknuto programom putovanja.
 • Obilazak gradova u okviru programa izleta je moguće realizovati pešaka, privatnim prevozom, gradskim prevozom ili bilo kojim drugim sredstvom
 • Putnicima kojima imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučuje se da unapred provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom
 • Putnici su dužni da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja izleta/putovanja.  Ostavljanje vrednih stvari u prevoznim sredstvima i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni organizator , niti prevoznik,  niti hotel ne odgovara za iste! U slučaju kradje (gubitka ličnih stvari), putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator ne može odgovarati, niti se organizatoru  pišu prigovori i žalbe vezani za kradje i nepredviđene okolnosti
 • Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati punoletnog pratioca i overenu saglasnost oba roditelja pri prelasku granice.  Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena kod notara.
 • Bezbednost lica i putnika, kao i zdravstveno stanje u kom se putnik nalazi je potpuno lična i stvar je lične odgovornosti. Svi putnici moraju biti svesni zdravstvene i bezbednosne situacije zemalja u koje putuju

PRAVILA PONAŠANJA

 • Svi putnici su dužni da se pridržavaju uputstva vodiča i da poštuju odluke odgovornih lica. Svako ko se ogluši o savet i upozorenje može biti isključen sa putovanja i svu odgovornost i troškove nastale tim postupkom preuzima na sebe.
 • Putovanje u grupama nije isto što i individualni obilazak i putnici moraju da budu svesni vremenskih prilika, prostora za obilazak, lokaliteta i potreba drugih članova grupe kao i vremenskog okvira potrebnog za obilazak.
 • Vremenske prilike ne mogu da budu opravdan razlog za otkaz aranžmana. Mi ne idemo u prirodu da bi se sunčali već da bi doživeli novo iskustvo dok na planine se penjemo da bi se popeli i osvijili vrhove, ne da bi se sunčali i slikali. Slikanje na neobeleženim stazama koje su opasne i nebezbedne, na liticama, vidikovcima i nepristupačnim delovima je strogo zabranjeno.
 • Planinarenja i obilasci planinskih vrhova i vidikovaca su opasan sport (hobi) i svaki putnik ih obilazi na spostvenu odgovornost. Putnici sami treba da procene da li su sposobni da se penju i da li imaju kondicije za odredjeni program. O svom zdravstvenom stanju treba pre puta da se posavetuju sa svojim lekarom.
 • Ekstremni sportovi poput rafting, kanjoninga itd se ne zovu slučajno ekstremni sportovi. Molimo Vas da to imate u vidu prilikom prijave za ovakve ili slične programe i da se pridržavate uputstva.
 • Sve smeće i otpaci moraju da se ponesu sa sobom nazad i bace u kante za smeće. Prilikom naših obilazaka nećemo remetiti biljni i životinjski svet, niti prljati prirodu, poštovaćemo i uvažavati lokalno stanovništvo.
 • Prilikom obilazaka manastira i crkava morate biti pristojno odeveni.
 • Bilo kakva vrsta diskriminacije, politike i obeležja kao i ispoljavanje netrpeljivosti i mržnje po bilo kom osnovu je najstožije zabranjeno i takvi putnici će biti isključeni sa putovanja bez prava na prigovor i žalbu.     
 • Za pomoć na skijaškoj stazi, ili u bilo kojoj situaciji vezanoj za kretanje, boravak i opasnosti u planini, obratite se spasiocima Gorske službe spasavanja Srbije: +381 62 464646

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 20 PUTNIKA
U SLUCAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ZA REALIZACIJU  PROGRAMA POLAZAK CE BITI OTKAZAN ILI POMEREN
 

Popusti za članove
Popusti za grupe
Sačuvaj uspomene
Ostvari saradnju
Spavaj udobno