KIKINDA - BISER VOJVODINE, DVORAC NOJHAUZEN - Termini na upit za zatvorene grupe (firme, sindikate...) / jednodnevni izlet autobusom (330 km)

CENA: na upit / SPECIJALNA PONUDA: 0

UPIT / REZERVACIJA


preuzmite program putovanja (pdf)

KIKINDA:

Na severoistoku Srbije, nedaleko od granice sa Rumunijom nalazi se Kikinda, grad i administrativni centar istoimene opštine kao i severnog Banata. Tokom turskog perioda veliki deo Vojvodine bio je u jezerima i močvarama usled čestih izlivanja i plavljenja reka što nije zaobišlo ni ove predele. Srbi u XVIII veku naseljavaju predeo oko reke Galacke, današnja Kikinda, koja je nekada bila ogranak reke Moriš. Vremenom uz reke podizani su nasipi, nakon poplave 1857. Galacka je odsečena od Moriša i vremenom postaje kanal za odvodnjavanje, 1904 . deo rumunskog sliva Galacke povezan je sa slivom Zlatice gde odlazi najveci deo vode. Na taj način Kikinda je postala jedan od retkih gradova bez reke. Do danas ostala je Stevančeva bara ili Staro jezero nastalo regulacijom Galacke, nedaleko od samog cantra grada. Obilazak grada: -Muzej ‘’Terra’’ nudi dragocenu kolekciju skulptura od terakote koje su izložene na otvorenom prostoru nekadašnjeg pogona fabrike „Toza Marković“, gde su najznačajniji vajari sveta ostavili svoja umetnička dela. -Suvača: ljubitelji umetnosti ostaće očarani jedinim mlinom sačuvanim na ovim prostorima, jer je „Suvača“ građena još 1899. godine a sa radom je prestala 1945. godine. 1951 stavljena pod zaštitu Države i 1990.g kao nepokretno dobro od izuzetne važnosti za RS. -SC Jezero, parkiranje busa i polazak u pešačku turu po gradu.

Staro jezero: prelepa oaza mira na nekoliko minuta od centra grada jeste. Reč je o vodenom kompleksu ukupne površine oko 5,1 hektar. Atraktivno je i zdravo mesto za odmor, rekraciju i uživanje. U blizini kompleksa se nalazi izvor termalne vode.

Rodna Kuća Đure Jakšiča- Srpska Crnja

Dvorac Nojhauzen

PROGRAM PUTOVANJA :                               1 dan / izlet/ autobusom 330km 
                                                                                                                                 DNEVNA VOŽNJA

 

Sastank putnika u 7.30h u centru Beograda. Polazak  iz Beograda u 8h. i  Zrenjanina u 9.15. Vožnja do Kikinde.
Obilazak grada u pratnji vodiča. : 
Muzej ‘’Terra’’ nudi dragocenu kolekciju skulptura od terakote koje su izložene na otvorenom prostoru nekadašnjeg pogona fabrike „Toza Marković“, gde su najznačajniji vajari sveta ostavili svoja umetnička dela. 
Suvača: ljubitelji umetnosti ostaće očarani jedinim mlinom sačuvanim na ovim prostorima, jer je „Suvača“ građena još 1899. godine a sa radom je prestala 1945. godine. 1951 stavljena pod zaštitu Države i 1990.g kao nepokretno dobro od izuzetne važnosti za RS. 
Staro jezero: prelepa oaza mira na nekoliko minuta od centra grada jeste. Reč je o vodenom kompleksu ukupne površine oko 5,1 hektar. Atraktivno je i zdravo mesto za odmor, rekraciju i uživanje. U blizini kompleksa se nalazi izvor termalne vode. Narodni muzej-Kurija: u zgradi nekadašnjeg Magistrata Velikokikindskog dištrikta, u samom centru grada, nalazi se Narodni muzej Kikinda. Centar ovog zdanja pripada mamutici Kiki, koja je, od kada je otkrivena pre nešto više od 20 godina, postala i zaštitni znak Kikinde. Kika je, po mišljenju stučnjaka Prirodnjačkog muzeja, koji su nadležni za ovaj eksponat, stara oko pola miliona godina.. Pravoslavna i katolička crkva-upoznavanje i razgledanje. Ulica generala Petra Drapšina: šetnja kroz ulicu koja je i zvanično proglašena za jednu od najlepših na svetu.  
Polazak ka Srpskoj Crnji. Poseta rodnoj kući Đure Jakšića, jednog od najvećih romantičarskih srpskih pesnika i slikara i crkvi Sv.Prokopija, gde se nalaze njegova dela.
Obilazak DVORCA NOJHAUZEN, koji je sаgrаdiо nеmаčki оbаvеštајаc i gеnеrаl – Frаnc Nојhаuzеn zа vrеmе Drugоg svеtskоg rаtа. To je pоslеdnji u nizu dvоrаcа pоdignutih u Vојvоdini u pеriоdu оd оsаmnаеstоg vеkа dо danas.

Fakultativni organizovani ručak. Odmor i sumiranje utisaka do polaska za Beograd. Polazak za Beograd u kasnim popodnevnim časovima. Dolazak na mesto polaska u kasnim večernjim časovima.

Kraj programa

VAŽNO OBAVEŠTENJE: Program  je autorski program Travel Kluba. Svako neovlašćeno kopiranje sadržaja, organizovanje putovanja pod istim ili slicnim nazivom  kao i organizovanje putovanja koja su po sadržini ista ili slična putovanju predstavljaju povredu intelektualne svojine i podležu odgovarajućim zakonskim sankcijama.
SPECIJALNA PONUDA  VAŽI  ZA UPLATE DO 9 DANA PRED POLAZAK !
NAKON TOGA PREOSTALA MESTA SE POPUNJAVAJU PO REDOVNOJ CENI .

 

CENA IZLETA UKLJUČUJE: 
-
prevoz luksuznim mini busom ili turističkim autobusom na navedenoj  relaciji (AC, CD-DVD oprema)
-usluge licenciranog vodica
-troškove organizacacije i vođenje puta
CENA IZLETA NE UKLJUČUJE-PRIJAVA U TRAVEL KLUBU-CENE SU PODLOŽNE PROMENI !
-komplet ulaznica  za Muzej Terra, Suvaču, i narodni muzej u Kikindi 300 rsd,
-komplet ulaznica za Spomen kuću Đuri Jakšiću i dvorac Nojhauzen 300 din  
- organizovani ručak u  Srpskoj Crnji  800rsd
-troškovi koji nisu navedeni u programu
POPUSTI I DOPLATE:
Deca do 5-12 godina – plaćaju 1300 rsd od cene izleta- imaju sedište u autobusu
Deca do 5 godina – gratis, imaju sedište u autobusu
USLOVI OTKAZIVANJA:

 • Do 30 dana pred put moguć otkaz uz povraćaj novca ili promena termina izleta, posle toga moguć otkaz samo uz VALIDNU MEDICINSKU DOKUMENATACIJU ili UZ ZAMENU PUTNIKA, u protivnom se zaračunavaju storno troškovi, i to:
 • 29-15 dana – Travel Klub zadržava 30% od cene izleta.
 • Od 14 – 3 dana –Travel Klub zadržava 80% od cene izleta.
 • Manje od tri dana pred put-Travel Klub zadržava 100% od cene izleta.

NAČIN PLAČANJA : prilikom rezervacije u celosti u gotovini ili na račun Travel Kluba..

VAŽNO OBAVEŠTENJE: Program  je autorski program Travel Kluba. Svako neovlašćeno kopiranje sadržaja, organizovanje putovanja pod istim ili slicnim nazivom  kao i organizovanje putovanja koja su po sadržini ista ili slična putovanju predstavljaju povredu intelektualne svojine i podležu odgovarajućim zakonskim sankcijama.

 

OPŠTE NAPOMENE

 • Organizator izleta  je Travel Klub
 • Organizator  zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu usled vanrednih okolnosti i stvari koje Travel Klub ne može predvideti, u vreme zaključenja ugovora.
 • Organizator  nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Za sve informacije date usmenim putem Travel Klub ne snosi odgovornost.
 • Potpisnik Ugovora ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom  i uslovima plaćanja.
 • Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
 • Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
 • Prevoz i transferi obavljaju se standardnim prevoznim sredstvima, prema propisima i kriterijumima koji važe u zemlji u kojoj je registrovan prevoznik koga angažuje Organizator, i primenjuju se propisi, principi i pravila određenih od strane prevoznika (npr. prevoz u bilo kom prevoznom sredstvu ne podrazumeva numerisana sedišta, niti uključen obrok i piće tokom putovanja, itd.). Putnik ima obavezu da prihvati svako ponuđeno mesto u prevoznom sredstvu,
 • Organizator ima pravo da za prevoz angažuje sve tipove turističkih autobusa koji ispunjavaju uslove predviđene propisima  (mini bus, autobus ili double decker), kao i druga prevozna sredstva, ako to okolnosti uslovljavaju, 
 • U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
 • Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mestima, i ne smeju ih napuštati na mestima koja nisu predviđena za pauze (granice, ček point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom Travel Kluba, sam snosi sve eventualne troškove i posledice.
 • Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
 • Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika Travel Kluba na izletu, u suprotnom predstavnik Travel Kluba ima pravo da putnika isključi sa izleta.
 • U autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
 • Travel Klub određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
 • Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave na putovanje.
 • Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, Travel Klub nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
 • Zbog poštovanja satnica predviđenih programom , kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
 • Putnici koji ne izmire dugovanja i ne uplate izlet do krajnjeg roka naznačenog u planu i programu i koji ne obaveste Travel Klub na bilo koji pismeni način u roku od 24 sata od datuma isteka roka placanja, biće tretirani kao da su odustali od izleta
 • U okviru razgledanja gradova navedenih u programu , nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to predviđeno i istaknuto programom putovanja.
 • Obilazak gradova u okviru programa izleta je moguće realizovati pešaka, privatnim prevozom, gradskim prevozom ili bilo kojim drugim sredstvom
 • Putnicima kojima imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučuje se da unapred provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom
 • Putnici su dužni da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja izleta/putovanja.  Ostavljanje vrednih stvari u prevoznim sredstvima i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni organizator , niti prevoznik,  niti hotel ne odgovara za iste! U slučaju kradje (gubitka ličnih stvari), putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator ne može odgovarati, niti se organizatoru  pišu prigovori i žalbe vezani za kradje i nepredviđene okolnosti
 • Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati punoletnog pratioca i overenu saglasnost oba roditelja pri prelasku granice.  Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena kod notara.
 • Bezbednost lica i putnika, kao i zdravstveno stanje u kom se putnik nalazi je potpuno lična i stvar je lične odgovornosti. Svi putnici moraju biti svesni zdravstvene i bezbednosne situacije zemalja u koje putuju

PRAVILA PONAŠANJA

 • Svi putnici su dužni da se pridržavaju uputstva vodiča i da poštuju odluke odgovornih lica. Svako ko se ogluši o savet i upozorenje može biti isključen sa putovanja i svu odgovornost i troškove nastale tim postupkom preuzima na sebe.
 • Putovanje u grupama nije isto što i individualni obilazak i putnici moraju da budu svesni vremenskih prilika, prostora za obilazak, lokaliteta i potreba drugih članova grupe kao i vremenskog okvira potrebnog za obilazak.
 • Vremenske prilike ne mogu da budu opravdan razlog za otkaz aranžmana. Mi ne idemo u prirodu da bi se sunčali već da bi doživeli novo iskustvo dok na planine se penjemo da bi se popeli i osvijili vrhove, ne da bi se sunčali i slikali. Slikanje na neobeleženim stazama koje su opasne i nebezbedne, na liticama, vidikovcima i nepristupačnim delovima je strogo zabranjeno.
 • Planinarenja i obilasci planinskih vrhova i vidikovaca su opasan sport (hobi) i svaki putnik ih obilazi na spostvenu odgovornost. Putnici sami treba da procene da li su sposobni da se penju i da li imaju kondicije za odredjeni program. O svom zdravstvenom stanju treba pre puta da se posavetuju sa svojim lekarom.
 • Ekstremni sportovi poput rafting, kanjoninga itd se ne zovu slučajno ekstremni sportovi. Molimo Vas da to imate u vidu prilikom prijave za ovakve ili slične programe i da se pridržavate uputstva.
 • Sve smeće i otpaci moraju da se ponesu sa sobom nazad i bace u kante za smeće. Prilikom naših obilazaka nećemo remetiti biljni i životinjski svet, niti prljati prirodu, poštovaćemo i uvažavati lokalno stanovništvo.
 • Prilikom obilazaka manastira i crkava morate biti pristojno odeveni.
 • Bilo kakva vrsta diskriminacije, politike i obeležja kao i ispoljavanje netrpeljivosti i mržnje po bilo kom osnovu je najstožije zabranjeno i takvi putnici će biti isključeni sa putovanja bez prava na prigovor i žalbu.     

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 20 PUTNIKA
U SLUCAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ZA REALIZACIJU  IZLET CE BITI OTKAZAN ILI POMEREN

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE PRAVILNIK I OPŠTI USLOVI PUTOVANJA  TRAVEL KLUBA
ORGANIZATOR PUTOVANJA TRAVEL KLUB