Plitvička jezera i NP UNA-1. MAJ - 1 -2 maj 2019/1ND/bus-DNEVNA VOŽNJA

CENA: 89 € / SPECIJALNA PONUDA: 69 € do 15.01


preuzmite program putovanja (pdf)

Nacionalni park Plitvička Jezera 1979. godine upisan je u UNESCO-ov ˝Popis svetske baštine˝ (među prvima u svetu), a nacionalnim parkom proglašen je 1949. godine.  Nacionalni se park prostire na području od 29482 hektara, od čega na šume otpada 22308, vode 217, a na travnjake sa seoskim prostorima 6957 hektara. Sastoji se od 16 jezera koja se stepenasto prelivaju i silaze jedno u drugo u nizu od 5460 m vazdušne linije, a smeštena su na području između Male Kapele i Plješevice u Lici. Ovaj celi kraj na nekim kartama se još uvijek naziva Vražji vrt, zbog svojeg položaja i istorije.. Legenda kaže da su Plitvička jezera nastala nakon velike suše. Ljudi, životinje i bilje, čeznuli su za kapljicom vode. Narod se dugo molio i molio, dok se u dolini nije pojavila Crna Kraljica sa svojom veličanstvenom pratnjom; ona se smilovala narodu i uz jak vjetar i grmljavinu na zemlju je konačno pala kiša. Padala je tako dugo, dok razina vode nije narasla dovoljno, da oformi jezera.

Među raznolikom faunom najzanimljiviji su stalni stanovnici medvjed i vuk. Na tome području registroano  je više od 120 vrsta ptica, od kojih se oko 70 ovdje stalno gnijezdi. U Parku ima srna, divljih svinja, divljih mačaka, a u vodama pastrva. Lov, ribolov i kupanje u jezerima nisu dozvoljeni. Svojim brojnim i raznovrsnim sadržajima Nacionalni park Plitvice nudi vrhunske estetske užitke, ali i bogatu pouku.

Područje Nacionalnog parka Una se nalazi na krajnjem zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, na području Grada Bihaća i pripada Unsko-koranskoj zaravni, a obuhvata dolinske dijelove rijeke Une i Unca i orografske padine planina Plješevice, Grmeča i Osječenice. Nacionalni park Una se prostire dolinom gornjeg toka rijeke Une kao i oko kanjona rijeke Unac, desne pritoke Une, sve do rječice Krke na zapadu.

Ovo područje predstavlja jedinstvenu prirodnu celinu u ovom dijelu Europe, vrijednu za očuvanje ukupne krajobrazne i biološke raznolikosti. Vizija zaštite Une na području proglašenog Nacionalnog parka stvarala se kroz desetljeća, kao odgovor lokalnog stanovništva, koje je oduvijek bilo svjesno vrijednosti prostora u kojem živi, na prijetnje narušavanju njegovih temeljnih prirodnih osobitosti. Reka Una spoj je vrijednih prirodnih osobitosti, raznolikog i očuvanog prirodnog krajobraza iznimne ljepote, bogate kulturno-povijesne baštine i lokalnog stanovništva svjesnog vrijednosti prostora u kojem živi. Očuvanje i zaštita svih ovih vrijednosti za buduće generacije temeljna je odrednica održivosti tradicionalnih djelatnosti lokalnog stanovništva kao što su ribolov, lov, šumarstvo i poljoprivreda. Isto vrijedi i za uvođenje novih djelatnosti kao što su turizam, rekreacija, edukacija i znanstvena istraživanja, kojima lokalno stanovništvo dobija uvjete za kvalitetan život i razvoj u skladu s prirodom.

 

 

 

Program putovanja: 

1.dan – BEOGRAD - BIHAĆ 
Sastanak putnika ispred agencije , Strahinjica bana 2 u 5h. Polazak iz Beograda  u 5.30h. Vožnja auto putem do graničnog prelaza Batrovci. Kraća pauza zbog obavljanja graničnih formalnosti. Nastavak vožnje hrvatskim delom auto puta do Novske. Skretanje ka graničnom prelasku Kostajnica. Ulazak u Bosnu i Hercegovinu. Vožnja dolinom reke Une prema Bihaću. Vožnja do Nacionalnog parka Una, 25 km od Bihaća do sela Orašac. Ulazak (fakultativno) u Nacionalni park UNA. Odlazak do Štrbačkog buka u pratnji vodiča. Ovaj, 24m visok vodopad predstavlja izuzetnu atrakciju i pleni svojom lepotom i snagom bujice vode koju nosi. To je najveći i najlepši vodopad na reci Uni. Obilazak vodopada u trajanju od 30-45 minuta. Povratak ka Bihaću. Obilazak znamenitosti Bihaća (džamija Fethija, Kapetanova kula, crkva Sv. Antuna, Turbe...).  Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualno razgledanje grada i odmor. Noćenje.
Napomena: na zahtev grupe moguće je organizovati fakultativni odlazak u neki od nacionalnih restorana na reci Uni na ručak ili večeru (meni: unska pastrmka na žaru sa prilogom).

2. dan - Nedelja: BIHAĆ - PLITVIČKA JEZERA  Doručak. Posle doručka napuštanje hotela i vožnja prema Plitvicama. Dolazak na Plitvička jezera. Ulazak (fakultativno) u Nacionalni park. Obilazak parka – šetnja obeleženim stazama do slapova i bukova Korane. Celodnevni boravak na Plitvicama. Odmor za osveženje i ručak uz jezero. Vožnja brodom po jezeru i elektro vozom kroz park. Oko 18:00h polazak za Beograd. Dolazak u Beograd u kasnim noćnim časovima. Kraj programa.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
 prevoz turističkim autobusom od 16-90 mesta (sa klima-uređajem i video-opremom)
 smeštaj u hotelu Ada ***  ili Park *** u Bihaću na bazi 1 noćenja s doručkom
 usluge vodiča i pratioca na putu i troškove organizacije putovanja

 CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
 obilazak Štrbačkog buka i NP Plitvička jezera  i troškovi transfera unutar parka
- ulaznice u NP Una – 6 € po osobi
- ulaznice u NP Plitvička jezera . https://np-plitvicka-jezera.hr/. U cenu je uključena  vožnjom panormaskim vozom i elektro brodom u zavisnosti od vremenskih uslova. U cenu nije uključena usluga lokalnog vodiča.
 putno zdravstveno osiguranje
 individualne troškove putnika Prijava za fakultativne usluge vrši se u Agenciji prilikom prijave za aranžman 
-Doplata za smeštaj u 1/1 sobi 15 €

 USLOVI I NAČIN PLAĆANJA: Plaćanje aranžmana se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za devize poslovne banke na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa, u suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni. Aranžman se može platiti:  GOTOVINSKI ili VIRMANSKI  – 40% prilikom rezervacije, ostatak 10 dana pre početka aranžmana 

OPŠTE NAPOMENE: Organizator putovanja Bike & Travel doo ORGANAK TRAVEL KLUB   licenca OTP 117/2016 od  27.12.2016. Ovaj program putovanja važi sa cenovnikom br. 2/SR-17 od 11.12.2017 . Program će biti realizovan u slučaju 40  prijavljenih. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštenje o otkazu aranžmana od strane organizatora je najkasnije 3 dana pre datuma polaska. Opšti uslovi putovanja agencije TRAVEL KLUB   sastavni su deo ovog programa. U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garanciju putovanja u visini 300.000.- eura kojom su putnici osigurani za slučaj insolventnosti i od odgovornosti organizatora turističkog putovanja po osnovu polise  broj  70005272  od  06.12.2017  zaključene kod kompanije “Dunav Osiguranje” a.d.o. koja se  može  aktivirati pozivom na broj telefona 0800 386 286  ili na email kontaktcentar@dunav.com .

POSEBNE NAPOMENE:
 svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
 organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu u zavisnosti od objektivnih okolnosti)  svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije
 svi putnici pre polaska na put moraju se upoznati sa propisanim pravilima ponašanja zemlje u koju putuju
 raspored sedenja u autobusu određuje agencija u zavisnosti od redosleda prijave ili u odnosu na posebne zahteve putnika
 u slučaju promene na monetarnom tržištu, kao i promene u cenama prevoznika, i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana
 putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju 

                                               Bike & Travel doo OGRANAK TRAVEL KLUB , Strahinjića bana 2
                                                PIB: 109673254, RAČUN: 205-236655-66 Komercijalna banka

                                                                            Licenca OTP 117/2016 
 

Popusti za članove
Popusti za grupe
Sačuvaj uspomene
Ostvari saradnju
Spavaj udobno