ISTANBUL-PLOVDIV-1.MAJ - 29. april-4.maj 2019/4 NOĆENJA/6 dana DNEVNA VOŽNJA!

CENA: 149€ / SPECIJALNA PONUDA: 129€ do 30.01.

ISTANBUL "Grad gradova" - na dva kontinenta, spoj Evrope i Azije na Bosforskom moreuzu sa navažnijim i najlepšim građevinama: Đenovljanska kula Galata Unkapani mostom povezana sa desnom obalom Zlatnog roga. Rimski Aquadukt i Justinijanova Cisterna, sa Aja Sofijom i hipodromom pričaju nam o najdugovečnijoj Imperiji, grčkog jezika, rimskog prava i hrišćanske religije. Pripovedanje se nastavlja i posle 29. maja 1453. Sultanat postaje Imperija, savršeno državno uređenje koje izgrađuje Kanuni sultan Sulejman, dostižući možda ideal Platonove države, stvoriće Veliku silu, koja je trajala sve do 1918.godine. Grad gradova i danas sa Vaseljenskom patrijaršijom čini centar pravoslavnog hrišćanstva. Kao obavezni i kao osnovni deo aranžmana uključili smo u program obilazak najvažnijih građevina koje su nam ostavili vizantijski carevi.

PLOVDIV - drugi po veličini grad Bugarske, jedan je od najstarijih evropskih gradova. Nalazi se 150 km istočno od Sofije.
Podeljen je na dva dela – stari grad koji se prostire na tri istočna brda i donji grad, koji se prostire ravnicom. Današnji Plovdiv nudi zabavu i uzbudljive doživljaje, ali stari grad najbolje prenosi atmosferu i kulturu grada. Drevni deo grada na tri brda je arhitektonska celina, koja je do današnjih dana sačuvala atmosferu bugarske renesanse, dok je moderni Plovdiv trgovački i kulturni centar.

1.dan  29.04.2019 BEOGRAD- PLOVDIV 
Sastanak putnika u 6.30h. Polazak autobusa iz Beograda , ispred agencije Strahinjica bana 2, Kalemegdan  u 07.00 časova (tačno vreme i mesto proveriti 2 dana pred put). Dnevna vožnja u pravcu Dimitrovgrada i Bugarske sa kraćim usputnim zadržavanjima po potrebi. Po dolasku u Plovdiv, smeštaj u hotel. Slobodno vreme za odmor. Razgledanje Plovdiva starog grada i crkve Svetog cara Konstantina i carice Jelene. Noćenje.

2.dan  30.04.2019 PLOVDIV - ISTANBUL 
Doručak. Nastavak puta za Tursku. Dolazak u Istanbul u popodnevnim satima. Po dolasku panoramsko razgledanje grada autobusom u pratnji stručnog  vodiča / Starog jezgra Istanbula, Zlatni rog, Galata most, obilazak modernih kvartova Istanbula: Taksim i Bejolu…Prelazak preko Bosforskog mosta u Malu Aziju, poseta brdu Čamlidža, jednom od najlepših izletišta i vidikovca Istanbula. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

3.dan 01.05.2019 ISTANBUL 
Doručak. Fakultativno – razgledanje OSMANLIJSKİH spomenika sa vodičem i uključenim ulaznicama : Aja Sofija, Topkapi palata, Nemacka fontana, Plava dzamija i dzamija Mehmed paše Sokolovića. Slobodno vreme za šoping i druge individualne aktivnosti.  Povratak u hotel. Noćenje.

4.dan 02.05.2019 ISTANBUL 
Doručak. Fakultativno obilazak Fener-Vaseljenske Carigradske Patrijaršije Patrijaršije i krstarenje Bosforom: Zlatni rog, kula Galata, vojna akademija, bosforski most, Rumeli i Anadolu hisar, Bilerbei palata, princezino ostrvo... Slobodno vreme ili fakultativan obilazak Dolmabahče palate – poslednja razidencija Osmanlijskih Sultana, sagrađena u stilu apsolutističkih imperatorskih palata, koja je po bogatstvu nadvisila i svoj uzor, Versaj. Slobodno vreme. Uveče fakultativno: odlazak na „ tursko veče“ u internacionalnom restoranu. Noćenje.

5.dan 03.01.2019 ISTANBUL 
Doručak. Napuštanje hotela. Fakultativni izleti: odlazak na Prinčevska ostrva. Planiran povratak za Srbiju u popodnevnim časovima. Noćna vožnja  kroz Tursku i Bugarsku sa kraćim pauzama radi odmora i graničnih formalnosti.

6.dan 04.01.2019 BEOGRAD Dolazak u Srbiju u ranijim jutarnjim satima.

CENA ARANŽMANA UKLJUČUJE 
- prevoz visokopodnim autobusom sa audio i dvd opremom, klimom, na navedenoj relaciji 
- 4 noćenja sa doručkom  u hotelu sa 3* u Plovdivu i Istanbulu po lokalnoj kategrizaciji u 1/2 i 1/3 sobama
- razgledanje Plovdiva i Istanbula u pratnji lokalnog vodiča
- usluge stručnog vodiča tokom puta 
- troškove organizacije putovanja

CENA ARANŽMANA NE UKLJUČUJE:
- međ. zdravstveno osiguranje 
- individualne troškove
- fakultativne izlete
- doplatu za 1/1 sobu 60 €

NAČIN PLAĆANJA: u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate i to: gotovinski, platnim karticama VISA, DINA, MASTER I MAESTRO ili putem administrativne zabrane. 
Odloženo plaćanje: prilikom rezervacije 40%, ostatak 10 dana pre putovanja ili u 3 mesečne rate nakon polaska . Za rate koje dospevaju posle započetog putovanja potrebno je deponovati čekove 10 dana pre puta (ukoliko plaćanje nije preko administrativne zabrane.)
FAKULTATIVNI IZLETI -OBAVEZNA PRIJAVA I UPLATA U AGENCIJI (minimum 25 osoba), nisu obavezi deo programa, već po sopstvenom izboru.
-Aja Sofija + Plava Džamija + Hipodrom+ Topkapi palata – 50 evra( cena obuhvata ulaznice i usluge vodiča)
-Krstarenje Bosforom i Carigradska Patrijaršija  – 25 evra (cena obuhvata vožnju brodom i usluge vodiča)
-Obilazak Dolmabahče palate -30 evra (cena obuhvata ulaznice za palatu i usluge vodiča )
-Tursko veče – večera, (trbušne plesačice, folklor, kozaci, internacionalni zabavni program i pesme na 9 jezika), 2 pića po izboru 30 €
-Prinčevska ostrva-20€

   *** ZA TERMINE ZA USKRS / 1. MAJ DOĆI ĆE DO ZAMENE REDOSLEDA ODŽAVANJA FAKULTATIVNIH IZLETA ZBOG NERADNIH DANA 

OPIS HOTELA
Hotel 3* nalazi se u centru starog istorijskog dela Istanbula (Laleli), u blizini Kapali čaršije, Aja Sofije, Plave džamije, Topkapi palate, Ištiklal ulica. Hotel raspolaže sa restoranom i aperitiv barom. Svaka soba ima svoje kupatilo (Tuš /WC), TV, telefon. Doručak je na bazi švedskog stola. Opis hotela dat ilustrativno. 
Tačan naziv hotela biće poznat najkasnije 7 dana pre puta.

NAPOMENE Putnici su u obavezi da dostave lične podatke zbog hoteskih propisa i putnih lista. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU ( potrebna novčana sredstva za boravak , zdravstveno osiguranje, potvrda o smeštaju...) informišu na sajtu delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u konzulatu zemlje u koju putuje.Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. 
Za ulazak u Tursku minimalna važnost pasoša je 150 dana.
Turistička agencija organizator, odnosno posrednik ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
Agencija zadržava pravo izmene u programu putovanja /redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti. 
 

OPŠTE NAPOMENE :            

Organizator putovanja Bike & Travel doo ORGANAK TRAVEL KLUB   licenca OTP 117/2016 od  27.12.2016. Ovaj program putovanja važi sa cenovnikom br. 1/TU -18 od 9.10.2018 . Program će biti realizovan u slučaju 70  prijavljenih. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštenje o otkazu aranžmana od strane organizatora je najkasnije 3 dana pre datuma polaska. Opšti uslovi putovanja agencije TRAVEL KLUB   sastavni su deo ovog programa. U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garanciju putovanja u visini 300.000.- eura kojom su putnici osigurani za slučaj insolventnosti i od odgovornosti organizatora turističkog putovanja po osnovu polise  broj  70005272  od  06.12.2017  zaključene kod kompanije “Dunav Osiguranje” a.d.o. koja se  može  aktivirati pozivom na broj telefona 0800 386 286  ili na email kontaktcentar@dunav.com .

  • Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.
  • Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma. Rok za prijavu: do popune slobodnih mesta, broj mesta ograničen

                                                 Bike & Travel doo OGRANAK TRAVEL KLUB , Strahinjića bana 2
                                                   PIB: 109673254, RAČUN: 205-236655-66 Komercijalna banka
                                                                                    Licenca OTP 117/2016

 

Popusti za članove
Popusti za grupe
Sačuvaj uspomene
Ostvari saradnju
Spavaj udobno